Upravni odbor

Predsjednik

Prof. dr. sc. Dragan Jurčić, dr. med., MBA

Specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije
Pročelnik zavoda za gastroenterologiju i hepatologiju
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju
Klinika za unutarnje bolesti
KB "Sveti Duh", Zagreb

Rizničarka

Doc. dr. sc. Rosana Troskot, dr. med.

Specijalistica interne medicine, subspecijalistica gastroenterologije
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju
Klinika za unutarnje bolesti
KB "Sveti Duh", Zagreb

Predstavnik udruženja u ESNM i član upravnog odbora

Doc. dr. sc. Goran Hauser, dr. med.

Specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije
Voditelj jedinice za intervencijsku gastroenterologiju
Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju
Klinika za internu medicinu
KBC Rijeka