Biopsihosocijalni aspekti funkcijskih poremećaja probavnoga sustava

U članku se opisuje model razvoja Sindroma iritabilnog crijeva kao i ostalih funkcionalnih bolesti